TVB財經台訪問 – 迷你倉市道

經濟未完全復甦,但過去幾個月,有多間迷你倉公司不斷擴張,市道是否真的理想?TVB財經台邀請到蘋果迷你倉董事洪家棋先生接受訪問,分享迷你倉市道及前景。